Historik
Ägare till företaget är Lennart Mårtensson. Han köpte det 1999 av Bröderna Mårtensson som drivit företaget sedan början av 1950-talet, då de övertog det efter sin far Anders Mårtensson som startade företaget 1936. Anders byggde en liten snickerifabrik på sin gård och började tillverka fönster och senare även trappor. När sönerna övertog hade verksamheten vuxit och 1964 byggdes lokalerna till. De levererade snickerier till bl a Andréns Trähus. På 70-talet övergick de till att tillverka måttbeställda fönster med olika typer av spröjsindelning. Idag har företaget 2 anställda och levererar specialsnickerier till både byggfirmor och privatpersoner.